--> Skip to main content

Belanda menyerah ke Jepang di Kalijati, Subang

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - REBO NYUNDA. “ NGABEJAAN BULU TU’UR “ Lapangan udara Kalijati perenahna kuloneun kota Subang. Di dieu ogé tempat pendidikan  penerbang lian ti  jadi pangkalan udara.

Kalijati teh nyimpen  fakta sajarah anu wajib dipiara dimumulé ku urang, komo deui ku rahayat katut pamarentahan Subang, ulah tepika dipopohokeun. Ceuk beja jeung nu perenah di baca ku Amang. Baheula, persisna tanggal 8 Maret 1942, cenah di Kalijati ieu Walanda masrahkeun kakawasaana di Indonesia ka Jepang. Awalna  basa dina tanggal 1 Maret 1942  wadiabalad katut luluguna Jepang nu dipingpin ku  Vice Admiral Takahashi balabuh di Pulo Jawa, di antarana di Teluk Banten Merak, mawa   Letnan Jenderal Imamura jeung setapna.

Walanda nyerah ka Jepang di Kalijati, Subang

Rombongan kadua kapalna  balabuh di Eretan Wetan   Jabar kalér,  pasukan dipingpin ku Kolonel Shoji jeung satuan angkatan udara anu ditataharkeun keur ngajorag Pangkalan Udara Kalijati.  Rombongan katilu  balabuh di Kranggan Jawa Tengah, Komando dicekel ku Brigade Sakangachi. Dina waktu kapal Jepang balabuh di tilu daérah téh da teu pisan aya perlawanan. Rajeun aya nu ngalawan ukur  saeutik, ogé anu ngalawan téh kapal-kapal sekutu anu rék mundur ka  Selon. Pasukan Kolonel Shoji  anu ngagempur Kalijati jumlahna 3000 urang dilengkepan ku panser-panser, diwangun ku dua bataliyon Infantri, Komandana Mayor Wakamutsu jeung Mayor Egashira. 

Gerakan pasukan Jepang kacida kesitna, ngan sakilat kanyahoan geus aya dimana-mana, tepika urang Kalijati ngarasa kagét. Perang campuh 1 Maret 1942  teu bisa dicingcetkeun deui  pasukan Walanda ngayonan Jepang anu dibantuan ku serangan udara ngagempur pangkalan udara Kalijati, atuh pasukan Walanda  kucar-kasir nyalametkeun diri, terus dicehcer tepi ka cunduk di jalan ka Bandung. Ahirna pangkalan udara Kalijati karebut ku Jepang. Hal ieu ngabalukarkeun pasukan Walanda ngarasa  kagebug tepi ka ngabangkieungna. Ambek nyedek tanaga midek, ahirna Walanda tingsulumun kukurubutan norobos, asruk – asrukan liwat Purwakarta jeung Subang. Tapi taya mendingna ,sabab pasukan Jepang kacida kuatna jeung geus ngawasa pertempuran, tepi ka moril pasukan KNIL morosot..... Mangga di tambihan caritaana ...

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments