Skip to main content

Nama Kembang dalam bahasa Sunda

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Nama Kembang dalam bahasa Sunda

Bahasa Sunda teh beunghar ku basa jeung paribasa. Cobi wae titenan ku baraya misalna tinu aran kekembangan. Aran kekembangan didieu lain kembang anu biasa di pelak dinu pot atawa diburuan imah. Tapi kembang anu  hirup tur jadi diantarana: angeun - angeunan , pepelakan , bungbuahan , atawa tatangkalan anu teu dipelak tur hirupna di leuweung / kebon.

Potret : Kembang Pare di sunda disebut Ringsang
  Potret : Kembang Pare di sunda disebut Ringsang

Heu'euh, dina bahasa Sunda kembang-kembang teh boga aran istilah / alias. Aran kembang sering disebut tur dikaitkeun jeung lampah hiji jalma. Contona, kembang waluh anu gaduh istilah " alewoh " dikaitkeun kanu jalma jelemana belet, tapi manehna sering tatanya ' . Aya deui kembang cabe anu boga istilah " bolotot " ,ieu kembangteh di tujukeun ka jalma anu boga panon bolotot (panonna belo).

Di handap ieu istilah-istilah Kembang bahasa Sunda:
    Kembang Awi : Embruek
    Kembang Bako : Bosongot
    Kembang Bawang : Ulated
    Kembang Bolang : Ancal
    Kembang Boled : Tela
    Kembang Cabe : Bolotot
    Kembang Cau : Jantung


Potret : Kembang Cau di sunda disebut Jantung
Potret : Kembang Cau di sunda disebut Jantung  
    

    Kembang Cengek : Pencenges
    Kembang Cikur : Jelengut
    Kembang Eurih : Ancul
    Kembang Gedang : Ingwang
    Kembang Genjer : Gelenye
    Kembang Hoe : Bubuay
    Kembang Honje : Comrang
    Kembang Jaat : Jalinger
    Kembang Jambe : Mayang
    Kembang Jambu Aer : Lenyap
    Kembang Jambu Batu : Karuk
    Kembang Jarak : Uing
    Kembang Jengkol : Merekenyenyen
    Kembang Jeruk : Angkruk / angkes
    Kembang Jotang : PuntungPotret : Kembang Terong di sunda disebut Muncorong
Potret : Kembang Terong di sunda disebut Muncorong   

    Kembang Kadu : olohok
    Kembang Kalapa : Suligar

    Kembang Laja : Jamotrot    
    Kembang Peuteuy : Pendul
    Kembang Kaso : Curiwis
    Kembang Kawung : Pengis
    Kembang Koneng : Badul
    Kembang Laja : Jamotrot
    Kembang Leunca : Pengit
    Kembang Limus : Seleksek
    Kembang Lopang : Cacas
    Kembang Muncang : rinduy
    Kembang Pare : Ringsang
    Kembang Salak : Sedek
    Kembang Sampeu : Dingdet
    Kembang Taleus : Ancal
    Kembang Tangkil : Uceng
    Kembang Tiwu : Badaos

    Kembang Terong : Muncorong      
    Kembang Waluh : Alewoh  
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments