Skip to main content

REBO NYUNDA : Mitembeyan ku bahasa sunda

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - REBO NYUNDA : Blog Mang Yono mitembeyan ku bahasa sunda.

MITEMBEYAN atawa ngamimitian ..... Kadang kanca nu ngalangkung ka ieu tepas Blog Mang Yono,  Sugan jeung sugan aya nu laha-loho. ka tepas Uing. Wilujeng tepang sareng Uing anu nuju malaweung di tepas batur... Hehehehe

MITEMBEYAN atawa ngamimitian ..... Uing rek curat coret tapi can manggih bahan anu deuk dicurat - coret. Asa hayang, tapi teuing naon anu kudu dituliskeuna di ieu blog make bahasa sunda. Bae nya ah... Nu penting mah nulis ... Hihi

REBO NYUNDA : Mitembeyan ku bahasa sunda
 REBO NYUNDA : Mitembeyan ku bahasa sunda

MITEMBEYAN atawa ngamimitian .....Pepedut nu masih keneh nyimbutan dina lalangit jagat, lalaunan nyalingray semu era rek kadatangan Sarangenge nubaris jadi panganteur teuneung jeung ludeung ka sakabeh mahluk nu kumelendang di ieu jagat. uteuk tongo walang taga kabeh gumbira mapag beurang nubakal datang bari tumamprak kanu Murbeng alam pinuh ku pangharepan sangkan poe ieu leuwih hade batan kamari..... 

MITEMBEYAN atawa ngamimitian ..... Ieu tulisan Bahasa Sunda kahayang mah unggal Poe Rebo... Anu beken istilahna REBO NYUNDA tea, nya tujuana mah ngamumule basa Sunda sangkat teu tumpur ku jalan ngabiasakeun nulis bahasa sunda di Blogg hususna di Blog Mang Yono.. Atawa ngajak nyarita ku basa Sunda ka anak-anak urang, bisa dimimitian ayeuna keneh. Teu perlu biaya jeung insya Allah moal matak miskin .... Hehehe.... Lian ti ngaraksa basa, oge minangka salah sahiji cara nembongkeun identitas diri yen urang teh urang Sunda.

Prung ah, urang mitembeyan ku bahasa sunda!


Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments