Pupujian di Masigit

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Pupujian di Masigit

Masih inget teu... ? Atawa masih keneh sok ngadenge pupujian atawa nadom anu sok di hariringkeun saparantosna adzan.......? Nah, didieu amang arek nulis ngeunaan sababaraha pupujian atawa Nadoman dina Bahasa Sunda, anu sok di hariringkeun jaman keur leutik jeung babaturan di masigit/ tempat ngaji sabada adzan anu seseringna sabada adzan maghrib, anu eusina ngeunaan ngajak shalat, ngajak kanu kahadean jeung sajabana.... Mangga urang bernostalgia :

Pupujian di Masigit
 Pupujian di Masigit

Di Jero Pakuburan
Allahumma shali wassalim ala
Sayyidina wa maulana muhammadin
Adadama fi'ilmilahi sholatan
Daimatan bida'wami mulkillahi
Dawuh nabi
Ari dina pakuburan
Eta pasti nalangsa sabab nyorangan
Sareung deui di kubur teh poek pisan
Nu nyaangan di kubur
ku maos qur'an
Nu moekan Dikubur
Ku dosa urang

Anak Adam
Anak adam di dunya teh ngumbara
Hirup anjeun di dunya teh moal lila

Anak adam umur anjeun teh ngurangan
Saban poe saban peuting di centangan

Anak adam paeh anjeun te nyarengan
Ku anak salaki jeung babandaan

Anak adam paeh eweuh nu dibawa
Ngan asiwung jeung boeh anu dibawa

Anak adam pasaran teu lolongseran
Saban poe saban peting gegeroan

Anak adam ayena kaluar ti imah
Di garotong dina pasaran teu genah

Aduh bapa aduh ema abdi keueung
Rup kapandang rup kutaneh abdi sieun

Anak adam di kubur teh poek pisan
Nu nyaangan di jero kubur teh maca quran.

Eling-eling Umat
Eling-eling umat
Muslimin jeung muslimat
Hayu urang berjama'ah shalat maghrib
Estu kawajiban urang keur hirup di dunya
Kanggo pibeukeuleun
Urang jaga di akherat
Dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama'ah
lamun sorangan
hiji ge mun bener fatihah


Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar