Skip to main content

KUA Pagaden Barat, Subang

KUA Pagaden Barat, Subang

MANGYONO.com - Kantor Urusan Agama disingkat: KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

KUA Pagaden Barat, Subang 
KUA Pagaden Barat, Subang

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Kantor Urusan berfungsi sebagai:

  • Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
  • Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  • Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pernikahan di Kecamatan Pagaden Barat, Subang
 Pernikahan di Kecamatan Pagaden Barat, Subang

Berikut ini alamat kantor KUA Pagaden Barat, Subang :
Alamat : JL. Desa Margahayu, Pagaden Barat, Subang 
Email    : kua_pagadenbarat@yahoo.co.id 
Kepala KUA : Drs. H. SYAIR, M.Si.
 
KUA Pagaden Barat, Subang, JL.Desa Margahayu, Pagaden Barat, Subang
KUA Pagaden Barat, Subang, JL.Desa Margahayu, Pagaden Barat, Subang

KUA Pagaden Barat, Subang  Alamat : JL. Desa Margahayu, Pagaden Barat, Subang
KUA Pagaden Barat, Subang
Alamat : JL. Desa Margahayu, Pagaden Barat, Subang 
Email : kua_pagadenbarat@yahoo.co.id 
Kepala KUA : Drs. H. SYAIR, M.Si.


Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments