Skip to main content

Mitembeyan Panen Pare nyaeta...

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Mitembeyan Panen Pare nyaeta .....

Salah sahiji upacara tradisional nu diayakeun ku masarakat patani di kabupaten Subang

 Mitembeyan Panen Pare di Desa Siluman, Pabuaran, Subang. Foto by Mang Mansur Bin AnenIeu upacara teh diayakeun nalika samemeh ngamimitian ngala pare di sawah minangka ungkapan rasa sukur kana nikmat anu dibere ku Gusti maha Susi mangrupa hasil panen anu baris dipetik, jeung pikeun panghormatan jeung susuguh ka dewi pare nyaeta Nyi Pohaci Sanghyang Sri. 

Ieu upacara teh husus dilaksanakeun kunu boga sawah kalawan mapatkeun do’a miharep berekah anu dibere kana pare anu baris dipanen. 

Upacara mitembeyan ieu diayakeun di sawah tempat pare anu baris dipanen. Mitembeyan kalengkepan anu ilahar diayakeun dina ieu upacara teh diantarana: 
Rurujakeun, seureuh, sisir, tali boeh, kembang tujuh rupa, kopi pait, kopi amis, kaca eunteung, congcot tumpeng, parupuyan, menyan, minyak seungit, kupat, leupeut tangtang angin, pare dua ranggeuy anu ditalian, endog hayam jeung bakakak hayam

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments