Kapeurih sing jadi peurah ( Rebo Nyunda )

Sampurasun ...

Kapeurih sing jadi peurah ( Rebo Nyunda )

MANGYONO.com - Hiji ucapan Nini anu nepi ka ayeuna masih dedengeeun "Kapeurih sing jadi peurah " Mun di jelentrekeun atawa di artikeun mah ... Sugan bener ieu ge nya... 

Nyeri hate anu kaalaman ku urang kudu jadi palajaran.  Kanyeri jeung kapeurih kudu jadi pecut pikeun bisa maju tina kahirupan ieu atawa sing dijadikeun amoh/pupuk dina nyanghareupan kahirupan ieu, sangkan diri urang jadi jelema anu junun.

 Kapeurih sing jadi peurah ( Rebo Nyunda )
 Kapeurih sing jadi peurah ( Rebo Nyunda )


Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar