--> Skip to main content

Lirik Lagu Jaipong - BANONDARI – CICIH CANGKURILEUNG

Sampurasun ...

Lirik Lagu Jaipong - BANONDARI – CICIH CANGKURILEUNG

MANGYONOcom - Jaipongan terlahir melalui proses kreatif dari  H. Suanda sekitar tahun 1976 di Karawang, jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu dan lain-lain.

Nah, dibawah ini ada lirik lagu BANONDARI yang di haleuangkeun oleh pesinden asal Pagaden, Subang. Yaitu Almarhum Hj. Cicih Cangkurileung dengan diiringi kesenian Jaipongan 
 
Lirik Lagu Jaipong - BANONDARI – CICIH CANGKURILEUNG
 Lirik Lagu Jaipong - BANONDARI – CICIH CANGKURILEUNG 


 
BANONDARI
 

EEEEEH... BANONDARI

MOJANG ASIH KAKANG SORANGAN

NU GEULIS KAWANTI - WANTI

NU ENDAH KABINA - BINA

YAP KADIEU HEULA SAKEUDEUNG ENUNG

KADIEU SAKEUDEUNG

KADIEU SAKEUDEUNG

KADIEU SAKEUDEUNG

ENGKANG REK MERE PEPELING

 

ASOLELE... ASOWAE...

ASOLELE.. ASOWAE"

 

 

EEEEEH... BANONDARI

PEUPEUJEUH MAH KU ENGKANG TEH

SAKEDAP DEUI BADE DI KANTUN, ENUNG

ULAH UNGGUT NYALINDUNG

ULAH GEDAG KA ANGINAN

ULAH REK SAKAMA - KAMA

KUDU SABAR JEUNG TAWEKAL BAGEUR

ETA KUDU SABAR

ETA KUDU SABAR

KUDU SABAR JEUNG TAWEKAL

ULAH REK SAKAMA KAMA

ADUH ALAH IEUNG SAKAMA - KAMA

 

“ASOLELE... ASOWAE...

ASOLELE.. ASOWAE"

 

DITILIK TI GIGIR LENGGIK

DITEUTEUP DIHAREUP SIEUP

DISAWANG DITUKANG LENJANG

TITUKANG LENJANG...

TITUKANG LENJANG...

TITUKANG LENJANG...

 

“ASOLELE... ASOWAE...

ASOLELE.. ASOWAE"

 

EEEEEH... BANONDARI

MUN DISAWANG KU ENGKANG TI KAANGGANGAN

IRUNGNA KUWUNG - KUWUNG

TARANGNA CAMENTRANGAN

HALISNA NGAJELER PAEH

PIPINA KATUMBIRIAN

GADONA ENDOG SAPOTONG, ENUNG

 

AYA UCAP PARIBASA

LAMUN TEU KAUNTUN TIPUNG

LAKSANA KAPIDURIAT

SUKA PAEH NGABALE BANGKE, ENUNG

 

AYA UCAP PARIBASA

MUN PEUTING MAH SARE TEH

DIGEMBRONG REUNGIT

ETA GULANG GULING

ETA GULANG GULING

 

ETA GULANG GULING

NGAN SORANGAN

GULANG GULING

NGAN SORANGAN

NGAN SORANGAN

 

“ASOLELE... ASOWAE...

ASOLELE.. ASOWAE"

 

EEEEEH... BANONDARI

MUN PEUTING KAIMPI - IMPI

MUN BEURANG KABAYANG - BAYANG

 

AYA UCAP PARIBASA

KACANG CILIK KACANG CINONG

KACANG PANJANG GEGEPENGAN

HAYANG CALIK BARI NGOMONG

HAYANG LEUMPANG RERENDENGAN

 

ETA RERENDENGAN

ETA RERENDENGAN

RERENDENGAN

 

“ASOLELE... ASOWAE...

ASOLELE.. ASOWAE"

 

JUNG NANGTUNG ASA LALUNJUNG

LEUMPANG ASA LONGKEWANG GEUNINGAN

DI NGALONGKEWANG

 

ETA MELAK BAWANG DI TANJAKAN

SOK SIEUN MAH

KEMBANGNA BEUREUM

MELANG KUDU MEH PAANGGANG

SIEUN KA GUDAG KU DEUNGEUN

 

KUMA SULING MUN TEU MANDI

KABANJARAN JEUNG AREUYNA

KUMA KURING MUN TEU JADI

ETA PANASARAN KA ANJEUNA

 

ETA TEU BEUNANG MAH

TEU BEUNANG DI TIWU LEUWEUNG

TEU BEUNANG MAH

TEU BEUNANG DIPIKASONO

TEU SANGKA BELENDUNG LEMBUR,

APA KITU ADATNA

 

WAYANG MANA WAYANG MANA

WAYANG CEPOT DITALIAN

HOYONG MANA HOYONG MANA NU MANIS

HOYONG CAKET SAKALIAN

ETA KANU JAUH SOK TIBELAT

SUKA TEUING LAMUN PANGGIH

TIBATAN PEGAT DURIAT

SUKA DIBEULI KU PATI

 

 
youtube image
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments