--> Skip to main content

Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon

Dina widang tatanen aya istilah-istilah anu remen dipake. Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon diantarana wae nyaeta:

Ngabukbak. 
Muka kebon atawa leuweung anu masih keneh loba tatangkalan pikeun dijadikeun lahan anu bakal dipelakan atawa dipake tatanen.

Nyacar. 
Meresihan lahan anu arek dijadikeun tempat tatanen tina jujukutan jeung tatangkalan.

Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon
 Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon

Baca oge : Istilah dina tatanen di sawah
Babad. 
Sarua jeung nyacar. Bedana, mun babad mah biasana make bedog, sedengkeun nyacar mah biasana make congkrang atawa arit.

Ngahuru. 
Meuleuman tatangkalan meunang nyacar atawa babad.

Ngadurukan. 
Meuleuman jukut jeung tatangkalan sesa ngahuru nepikeun ka beresih.

Macul. 
Ngolah taneuh supaya lalempur kucara dipancongan make pacul.

Ngawuluku. 
Ngolah taneuh ku jalan make tanaga sapi anu narik wuluku.

Nemprang. 
Ngarempu-rempukeun taneuh anu masih keneh guluntungan meunang macul. Biasana make pacul.

Ngaseuk. 
Nyieunan liang dina taneuh make aseuk (tongkat anu tungtung handapna diseukeutan) pikeun dipelakan bibinihan sabangsaning suuk atawa pare.

Muuhan. 
Ngasup-ngasupkeun binih pepelakan kana liang meunang ngaseuk.

Ngamalir. 
Nyieun jalan cai di kebon supaya ulah ngaganggu kana pepelakan.

Ngagemuk. 
Merean gemuk kana pepelakan.

Nyaangan di kebon suuk.
 Nyaangan di kebon suuk.

Nyaangan / Ngoyos.
Ngalaanan jujukutan anu minuhan kebon anu dipelakan.

Ngored. 
Miceunan jujukutan ti kebon make kored.

Panen. 
Ngala pepelakan anu geus umurna diala.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments