logo blog
Selamat Datang Di Blog Mang Yono
Terima kasih atas kunjungan Anda di Blog Mang Yono,
Blog Mang Yono adalah Blog Pribadi yang menulis tentang Cerita dan pengalaman Mang Yono serta Artikel dan Budaya.
Semoga apa yang saya tulis di Blog ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi pada kita semua untuk terus berkarya dan berbuat sesuatu yang bisa berguna untuk orang banyak.

Istilah dina tatanen di sawah

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Istilah dina tatanen di sawah

Istilah anu osok dipake dina tatanen lahan anu baseuh atawa sawah diantarana wae aya ngawuluku, tebar, nyorogan, naplak, nampingan, mopok,  tandur, ngarambet, ngagurul, beuneur hejo, beuneur koneng, dibuat:

i.Ngawuluku. Ngolah taneuh sawah make wuluku anu ditarik ku sapi atawa munding.
ii. Tebar. Nyieun pabinihan atawa melakeun binih saacanna dipindahkeun ka tempat melakna (sawah).

Istilah dina tatanen di sawah
 Istilah dina tatanen di sawah

Baca oge : Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon

iii. Nyorogan, Ngaratakeun taneuh anu tas diwuluku.
iv. Naplak. Nyieun ciri atawa garis pikeun melak pare.
v. Tandur. Melakeun binih pare ti tempat tebar ka sawah.
vi. Ngarambet. Miceunan jukut anu minuhan sawah supaya ulah ngaganggu pelak pare.
vii. Ngagurul. Miceun jukut anu ngaganggu pelak pare make alat gugurul.
viii. Beuneur hejo. Kaayaan pare anu geus eusian tapi masih keneh warna hejo.


Pare beuneur hejo.
Pare beuneur hejo.

ix. Beuneur koneng. Kaayaan pare anu geus meujeuhna alaeun, geus beuneur atawa aya eusian jeung geus warna koneng.
x. Dibuat. Ngala pare anu geus usumna diala.

Terima kasih atas kunjungan Anda di Blog Mang Yono,..... "Anda Berminat menulis di Blog Mang Yono?. Punya pengalaman unik, menarik, curahan hati. Kirimkan tulisan anda ke e-mail: blogmangyono@gmail.com atau Contact Us
Enter your email address to get update from Mang Yono.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Silahkan berkomentar... Nanti akan saya kunjungi balik

Copyright © 2013. Blog Mang Yono - All Rights Reserved | Template Created by Kompi Ajaib Proudly powered by Blogger