--> Skip to main content

Bandring kaulinan budak Sunda baheula.

Sampurasun ... Rampes

Bandring kaulinan budak Sunda baheula.

MANGYONO.com - Bandring dijieuna tinu kai atawa dahan jambu batu, bisa oge tinu awi. Dinu dahan tangkal nanaon oge bisa ... Asal ulah make tangkal cau ... Hehehe

Kuring oge mun nyieun bandring tinu tangkal kai , terus dipasang tali karet anu dikeureutan tinu ban jero urut (karet) atawa karet kolor kuring... Hehhe..., terus dipasang kulit sendal anu teu dipake, lamun teu aya kapaksa make sendal kulit batur anu meleng keur tempat batu.... Hehehe. 

Bandring kaulinan budak Sunda baheula.
 Bandring kaulinan budak Sunda baheula.


Biasana bandring dipake ngabandring manuk piit atawa japati. Tapi osok dipake ngajailan ngabandring kakus anu aya disisi solokan ... HeheheComment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments