Dongeng.. Ngabobodo budak cengeng

Sampurasun ...

Dongeng.. Ngabobodo budak cengeng

Dina bahasa Sunda, dongeng numutkeun bahasa kiratana mah ngabobodo budak cengeng, sababna eusi dongeng loba hal anu pamohalan teu kaharti ku akal...

Misalna... 
  • Jalema bisa nganeungit
  • Jalema bisa ngaleungit
  • Sasatoan barisa ngomong, 
  • Jalema anu teu lumrah, 
  • Nyaritakeun sasakala, 
  • Jeung sajabana.

Dongeng kaasup kana carita rekaan (fiksi), sanajan eusi dongeng loba nu teu kaharti ku akal urang, tapi eta dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan.

Dongeng.. Ngabobodo budak cengeng
 Dongeng.. Ngabobodo budak cengeng


Dongeng geus jadi carita rahayat, dongeng sumebar ku jalan tatalepa, pabeja - beja, dongeng di dongengkeun, didongengkeun deui, kitu jeung kitu wae.

Numutkeun eusina, dongeng aya sabaraha rupa, nyaeta :
a. Dongeng sasatoan (fabel)
b. Dongeng sasakala (legenda)
c. Mitos/Mite
d. Parabel
e. Sage
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar