Skip to main content

Ngurek / Nguseup Belut

Sampurasun ...

Ngurek  / Nguseup Belut 

MANGYONO.com - Ngurek nyaeta salah sahiji cara atawa tehnik newak belut dina liang ngagunakeun useup. Bedana ngurek jeung nguseup nyaeta ngurek henteu make jeujeur, sedengkeun nguseup mah biasana make jeujeur keur alat nguseupna.

Sedengkeun waktu anu pas pikeun ngurek nyaeta pas poe nyedek ka sore, bada ashar, atawa bada ashar bari ngabuburit. NGurek belut kudu sabar jeung leukeun tur taliti nitenan liang belutna. Alat anu digunakeun pikeun ngurek belut cukup saderhana, nyaeta cukup ngagunakeun benang kenur atawa tali rapia anu dirara dijieun model tambang supaya leuwih kuat tur gampang ngasupkeun urekna kanu liang belut. 

Ngurek  / Nguseup Belut
 Ngurek  / Nguseup Belut


Sedengkeun eupan belut bisa make cacing, bancet (anak bangkong). Ngurek belut di sawah bakal rame mun dilakukeun babarengan babaturan bari ngobrol, gogonjakan. Anu mantak seneng ngurek belut di sawah nyaeta pas eupan di sanggut terus ditarik kajero ku belut dinu liang. Biasana belut narik eupan sok ngagentak. Supaya benangna teu leupas, talikeun tungtung benang kanu pigeulang leungeun. Ngurek belut henteu dilakukeun ku barudak wungkul, tapi bisa oge dilakukeun ku ku kolot.  

Tips ngurek belut :
  • Ngurek belut leuwih alus isuk - isuk atawa burit, sangkan teu panas.
  • Entong ngurek di galengan sawah anu masih baseuh, sabab bisa dicarekan kunu boga sawah. 
  • Kudu pinter - pinter ngabedakeun liang belut jeung liang keuyeup. Cara ngebdakeun dibutuhkeun pengalaman jeung kabiasaan. 
  • Cara ngasupkeun urek kanu  liang belut nyaeta ku cara ngagere/ muter - muter benang urek, dibarengan ngecrekan (cek…cek….cek…cek…) 
  • Saenggeus eupan urek ditarik ku belut, antepkeun nepikeun ka belut teu narik deui eupan. 
  • Saenggeus belut cicing giliran urang narik benang urek nepikeun ka belut katarik kaluar.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments