Skip to main content

Satuan Pangamanan ( Satpam ) atawa Scurity

Sampurasun.... Rampes... 

MANGYONO.com REBO NYUNDA euyyy... Di dieu arek nulis saeutik ngeunaan  Satuan Pangamanan ( Satpam ) atawa Scurity.

Satpam nyaeta satuan/kelompok patugas nu dijieun ku hiji instansi/badan usaha/proyek eukeur migawe tugas ngamankeun sacara pisik dina raraga mintonkeun kaamanan swakarsa dilingkungan gawe na.

Tugas satpam nyaeta ngajaga kaamanan sarta katartiban dilingkungan gawe na hususna ngamankeun sacara phisik ( phisical protection ).
 

Satuan Pangamanan ( Satpam ) atawa Scurity
Satuan Pangamanan ( Satpam ) atawa Scurity
Tugas buhun satpam ngawengku :

Pangaturan : nyaeta memeres sabudeureuna tempat gawe na sangkan tartib sarta teratur .

Pangjagaan : nyaeta tugas pangladen nu ngait kanu tempat di mana urang dines sangkan jadi aman.


Pangawalan : nyaeta ngajaga/ ngajajapkeun barang/Jelema sangkan salamet ditempat pagaweana/ditempat nu dijugjug.

Patroli : nyaeta jalan-jalan ditempat nu dianggap werit di jam-jam nu dianggap
werit dina raraga ngurangan bahaya.

Kadudukan satpam nyaeta nangtayungan sarta ngamankeun lingkungan gawe na ti tiap gangguan kaamanan, katartiban sarta palanggaran hukum lianna. 


Peranan satpam aya dua ,ngawengku : 

1.minangka unsur pembantu pihak pupuhu dibidang kaamanan sarta katartiban dilingkungan gawe na. 


2.minangka unsur pembantu pihak kapulisian dina widang kaamanan sarta katartiban sarta penegakan hukum dilingkungan gawe na.

HARTI LAMBANG

PERISAI : ngalambangkeun yen satpam mangrupa perisai eukeur nyanghareupan
sagala ancaman sarta gangguan kaamanan dilingkungan gawe na.

GADA : ngalambangkeun kesiapsiagaan sarta disiplin nu luhur dina migawe
tugas.

RANGGEUYAN PARE & KAPAS : nyaeta ngalambangkeun ti karaharjaan nu mangrupa tujuan ti pangaman

LETAH SEUNEU : ngalambangkeun  sumanget nu ngagugula pantang mundur.

HARTI MONOGRAM

BUNDERAN : ngalambangkeun kesatuan tekad.

LAKOP KEMBANG : ngalambangkeun kaiklasan hate sarta pangabdian.

PERISAI : sarua jeung Lambang

GADA : sarua jeung Lambang
HURUNG SEUNEU : sarua jeung Lambang

Tugas Satuan Pangamanan ( Satpam ) atawa Scurity ngabogaan tugas pangamanan leuwih loba ngalakukeun tugas pangladen sumawona pangamanan sipil nu dilakukeun ku anggota satpam.sabatas urang sanggup teuleum bari jeung teu ngabeungbeuratan tugas pangamanan mangka tugas-tugas eta bisa dilakukeun.

Sumber: SATPAM babaturan Mang Yono


Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments